English မြန်မာ 日本語

ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သတ်၍

ITCM ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သတ်၍

ကုမ္ပဏီအမည်
IT Create Myanmar Co.,Ltd
လိပ်စာ
အမှတ် ၃၃၉၊ Sakura Tower၊ အခန်းအမှတ် ၈၀၅၊ ၈လွှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ၊ မြန်မာ ။
အီးမေး(လ်)
itcm-contact@itcreate-inc.com
၀က်ဆိုက်
http://www.itcreate-inc.com/mm
စတင်တည်ထောင်သောလ
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ
President : Mr.Masaki Ono
၀န်ဆောင်မှုများ
Software Development