English မြန်မာ 日本語

ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သတ်၍

ITCM ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သတ်၍

ကုမ္ပဏီအမည်
IT Create Myanmar Co.,Ltd
လိပ်စာ
G-130/131, Building-C၊ SOHO Diamond Tower၊ အမှတ် ၄၉၇၊ ပြည်လမ်းနှင့်နာနတ်တောလမ်းထောင့် ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ၊ မြန်မာ ။
အီးမေး(လ်)
itcm-contact@itcreate-inc.com
၀က်ဆိုက်
http://www.itcreate-inc.com/mm
စတင်တည်ထောင်သောလ
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄
ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ
President : Mr.Masaki Ono
Director : Mr.Takeshi Mogi, Mr.Aung Thu Hein
၀န်ဆောင်မှုများ
Software Development