English မြန်မာ 日本語

ဆက်သွယ်ရန်

IT Create Myanmar

လိပ်စာ
အမှတ် ၃၃၉၊ Sakura Tower၊ အခန်းအမှတ် ၈၀၅၊ ၈လွှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ၊ မြန်မာ ။
ဖုန်း
+၉၅-၉-၂၆၃၁၀၆၆၉၈
အီးမေးလ်
itcm-contact@itcreate-inc.com  
၀က်ဆိုက်
http://www.itcreate-inc.com/mm
 
 
 
 

IT Create Japan

လိပ်စာ
NF-2 Building 8F,1-1-1, Tonya-machi,
Maebashi-city,Gunma 371-0855 Japan
ဖုန်း
+81-27-212-8198
ဖက်(စ်)
+81-27-212-8298
အီးမေးလ်
contact@itcreate-inc.com
၀က်ဆိုက်
http://www.itcreate-inc.com